Lac

Parcours dans le district du Lac:

Altavilla Ferenbalm Ulmiz (16.10.2019: Hu Ja Ni Xa)

Avenches Faoug Chandossel (Ni Ro)

Avenches Faoug Greng Villarepos Donatyre (21.11.2023: An Ja Jm Mo Ni Ro Yo Yv; 09.12.2014: El Hu Ja Mo Ni Ro)

Barberêche Kleingurmels (4.04.2017: An Cl El Hu Ma Mo Ni)

Courgevaux Belfaux (04.10.2022: Ch Eo Gi Hu Ja Jc Ma Mi Mo Ni Sy Yv)

Courlevon Faoug Chandossel (21.03.2023: Ch El Eo Hu Jc+1 Jm Mi Ni Yo Yv; 07.03.2017: An Hu Ni Ro)

Courlevon_Greng (14.01.2014: An Ma Mo Ni Ro)

Courlevon Morat (04.05.2021: Ja Jf Ma Mo Mr Ni Ox Ro Yo Yv)

Courtepin_Bibera (18.09.2012: An Ed El Hu Ni)

Courtepin Bibera Var 1 (24.10.2017: Jf Ni Ro)

Courtepin Klein-Guschulmuth Gurmels Cordast (21.08.2019: Hu Mo Ni Yv;18.11.2014: An El Hu Ma Mo Ni Ro Yo)

Courtepin Wallenried Cormerod Cournillens (31.05.2022: An Ch Eo Hu Ja Jc Jf Ma Mi Mo Mr Ni Xa Yv; 24.05.2016: An El Hu Ja Ma Mo Ni Ro; 21.10.2014: An Hu Ja Ma Mo Ni)

Fraeschels Kallnach (07.11.2017: An Hu Ja Ni Xa; 03.01.2013: Hu Ni Yv)

Lurtigen Murten und Galmwald (01.05.2018: An Cl El Hu Ni Xa Yv)

Misery Corsalettes Cormérod (8.5.2013: Hu Ni; 21.7.2015: El Hu Ja Ma Mo Ni Ro)

Morat Lurtigen Büchslen (04.04.2023: El Eo Hu Ja+Tr JC Ma Mi+Ma Mo Ni Ro Yo Yv; 02.02.2016: Hu Ja Jf Ma Ni Ro

Morat Lurtigen Ulmiz Ferenbalm Buchslen (13.03.2012: Hu Ni)

Morat tour de (08.09.2020: An Ch El Hu Ja Ni Ox Yv)

Motier Vully Cudrefin Mur (18.04.2023: An El Eo Gi Hu Ja Jc+1 Ma Mi Mo Ni Yv)

Pensier Courtepin Cordast (17.10.2023: Eo Hu Ja Jc Ma Mi Mo Mx Ni Sy Va Yv)

Pensier Cournillens Courtepin Barberêche (19.11.2019: An Ch El Hu Ja Ma Mo Ox Ni Xa Yv; 28.03.2012: Ed El Hu Ni)

Pensier Cournillens Courtepin Var1 (14.11.2017: An Ja Mo Ni Xa)

Praz Joressens Lugnorre 20.10.2020: Ad Ch Hu Jf Li Ma Mo Ni Ox Xa Xe Yv)

Salavaux Morat Praz (12.11.2019: An El Hu Ja Ma Mo Ni Xa Yv)

Sugiez Vully Lugnore (22.10.2019: An Ch Hu Jf Mo Ni Xa Yv); Sugiez

Vuilly Lugnore Praz Nant (26.05.2015: An El Hu Ma Ni Ro)